Zarządzenie Nr 91/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2017 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku, uchyla się załączniki:

1)       załącznik nr 3a – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
Wydziału Humanistycznego,

2)       załącznik nr 3b – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
Matematyczno-Przyrodniczego,

3)       załącznik nr 3c – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów kierunku
Pedagogika,

4)       załącznik nr 3d – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
kierunku Sztuki piękne,

5)       załącznik nr 3e – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
w dziedzinie nauk o zdrowiu.

 

§ 2.

1.      W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 77 /2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku, wprowadza się załączniki:

1)       „załącznik nr 3a – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
Wydziału Humanistycznego”,

2)       „załącznik nr 3b – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
Matematyczno-Przyrodniczego”,

3)       „załącznik nr 3c – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na kierunku
Pedagogika”,

4)       „załącznik nr 3d – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
na kierunku Sztuki piękne”,

5)       „załącznik nr 3e – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
w dziedzinie nauk o zdrowiu”,

2.        Załączniki o jakich mowa w ust.1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-26 10:56:58
Data aktualizacji:2018-01-03 12:50:55

Liczba wyświetleń strony: 1318

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka