Zarządzenie  Nr 40/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych 
w roku akademickim 2017/2018

  

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4)  lit. a) ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm. ) oraz § 159  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się,  co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załącznik do zarządzenia nr 40 /2017

 

 

 

Limity przyjęć na niestacjonarne studia wyższe w roku akademickim 2017/2018

podstawowa jednostka/kierunek

studia niestacjonarne

Wydział Humanistyczny

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

30

30

60

Filologia angielska

60

60

120

Filologia polska

30

30

60

Historia

30

30

60

Organizacja turystyki historycznej

30

 

30

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

25

 

25

razem

205

150

355

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Biologia

30

30

60

Chemia

40

30

70

Fizyka techniczna

20

 

20

Geografia

30

30

60

Informatyka

20

 

20

Matematyka

25

25

50

Ochrona środowiska

20

20

40

Ochrona środowiska - inż.

20

 

20

Turystyka i rekreacja

60

 

60

razem

265

135

400

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

pierwszego stopnia/
jednolite mgr

drugiego stopnia

ogółem

Dietetyka*

50

 

50

Fizjoterapia

60

100

160

Kosmetologia

50

 

50

Kierunek lekarski - jednolite mgr

50

 

50

studia prowadzone w języku angielskim

50

 

50

Pielęgniarstwo

 

75

75

Położnictwo

 

50

50

Ratownictwo medyczne

50

 

50

Wychowanie fizyczne

60

 

60

Zdrowie publiczne

25

30

55

dla absolwentów kierunku ratownictwo medyczne

 

50

50

razem

395

305

700

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

pierwszego stopnia/
jednolite mgr

drugiego stopnia

ogółem

Kryminologia stosowana

50

 

50

Pedagogika

65

75

140

Praca socjalna

 

20

20

Psychologia-jednolite mgr

50

 

50

razem

165

95

260

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

pierwszego stopnia/
jednolite mgr

drugiego stopnia

ogółem

Administracja

100

100

200

Bezpieczeństwo narodowe

60

100

160

Ekonomia

100

100

200

Finanse i rachunkowość

100

 

100

Logistyka

100

 

100

Politologia

50

50

100

Prawo - jednolite mgr

100

 

100

Stosunki międzynarodowe

50

 

50

Zarządzanie

100

150

250

razem

760

500

1260

Wydział Filologiczno-Historyczny

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Administracja*

20

 

20

Filologia (filologia angielska)

20

 

20

Historia

20

20

40

Stosunki międzynarodowe

20

 

20

razem

80

20

100

Wydział Nauk Społecznych

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Bezpieczeństwo narodowe

40

40

80

Ekonomia

35

 

35

Finanse i rachunkowość*

50

 

50

Pedagogika

60

60

120

Zarządzanie

50

 

50

razem

260

150

410

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

e-Administracja*

30

 

30

Filologia (filologia angielska)

30

 

30

Kosmetologia

30

 

30

Mechatronika

30

 

30

Zdrowie publiczne*

20

 

20

razem

140

 

140

razem UJK

2270

1355

3625

*studia planowane do uruchomienia w roku 2017

 

 

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-31 12:11:10
Data aktualizacji:2017-03-31 12:11:21

Liczba wyświetleń strony: 1531

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka