Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 199/2020

Zmienione przez Zarządzenie nr 34/2018

Zarządzenie Nr 74/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 lipca 2017 roku

w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu 
z uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów.

§ 2

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą Zarządzenie 
Nr 25/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku 
w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-07-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-07-11 10:39:57
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 15:06:32

Liczba wyświetleń strony: 1153

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka