Zarządzenie Nr 95/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 września 2017 roku

 

w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów od roku akademickiego 2017/2018

 

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554)  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Dokumentacja przebiegu studiów studentów i doktorantów od roku akademickiego 2017/2018 prowadzona jest w  postaci elektronicznej.

2.      Studenci i doktoranci mają zapewniony dostęp do dokumentacji przebiegu studiów poprzez indywidualne konta w systemie Wirtualna Uczelnia.

3.      Na wniosek studenta/doktoranta  dziekanat wydaje studentowi/doktorantowi potwierdzony przez dziekana wydruk z dokumentacji przebiegu studiów.

4.      Przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej studenci/doktoranci wyższych lat, począwszy od roku akademickiego 2017/2018, otrzymują karty okresowych osiągnięć studenta/doktoranta w postaci papierowej. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej karty okresowych osiągnięć studenta/doktoranta, podpisane przez dziekana, dokonującego wpisu na kolejny semestr/rok są przechowywane
w teczce akt osobowych studenta/doktoranta.

5.      Karty okresowych osiągnięć studentów/doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów, począwszy od roku akademickiego 2017/2018, są przechowywane w teczce akt osobowych studenta/doktoranta, po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, w postaci wydruków danych elektronicznych, podpisane przez dziekana, dokonującego wpisu na kolejny semestr/rok.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 październik 2017 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-11 10:51:10
Data aktualizacji:2017-10-11 10:51:41

Liczba wyświetleń strony: 1456

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka