Zarządzenie Nr 38/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

 

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane
z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1608), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.    Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w wysokości:

1)      opłata rekrutacyjna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – 120,00 zł,

2)      opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki – 85,00 zł,

3)      opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie – 85,00 zł,

4)      opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  – 80,00 zł,

5)      opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające – 20,00 zł.

2.    Opłata określona w § 1 ust.1 pkt.1– 3 umożliwia rejestrację na dwa kierunki (postępowania rekrutacyjne) wybrane przez kandydata.

3.    Opłaty, o których mowa w § 1 ust.1-2 dotyczą także cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia.

 

§ 2

 

1.    Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust.2.

2.    Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:

1)      braku potwierdzenia rejestracji i niedopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego,

2)      nieuruchomienia kierunku studiów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2017-03-29 10:41:14
Data aktualizacji:2017-03-29 11:07:16

Liczba wyświetleń strony: 1512

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka