Zarządzenie Nr 63/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 czerwca 2017 roku

 zmieniające zarządzenie nr 35/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Ścieżka zdrowia do kariery”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

  § 1

W zarządzeniu nr 35/2016 roku z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Ścieżka zdrowia do kariery” (ze zmianami), dotychczasowy załącznik nr 4 tj. umowę dotyczącą realizacji stażu pomiędzy Organizatorem Stażu a Realizatorem Stażu (staże zagraniczne) zastępuje się załącznikiem, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-23 08:36:39
Data aktualizacji:2017-07-11 09:17:13

Liczba wyświetleń strony: 1173

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka