Zarządzenie Nr 10/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 stycznia 2017 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017

 

Na podstawie art.  99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 17, 18 i 19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2016 r., poz. 1501) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W związku z utworzeniem Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu, w Zarządzeniu Nr 12/2016 w załączniku nr 3 w ust. 2 dodaje się zapisy w brzmieniu:

 

 

Lp.

Pozostałe przedmioty z poszczególnych
kierunków studiów

Wartość kwotowa
1 punktu ECTS

1

2

3

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SANDOMIERZU

1

Filologia

53 zł

2

Kosmetologia

70 zł

3

Mechatronika

57 zł

 

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-01-24 08:57:23
Data aktualizacji:2017-01-24 08:57:23

Liczba wyświetleń strony: 1330

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka