Zarządzenie Nr 98/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 17 października 2017 roku

 

w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków
o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK
w Kielcach
oraz Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2017/2018

 

 

Na podst. art. 200 ust. 1-3 i 5, art. 200a, art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 12 -15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich 
i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2017 r., poz. 1696), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2017/2018 (zwany dalej Trybem rozpatrywania wniosków), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wprowadza się Regulamin składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2017/2018 (zwany dalej Regulaminem), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.      Wprowadza się jako obowiązujące wzory dokumentów:

1)     Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

2)     Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

3)     Kartę oceny wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

4)     Kartę oceny wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowiącą załącznik nr 6  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.10.2017 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-19 13:50:22
Data aktualizacji:2017-10-31 11:59:22

Liczba wyświetleń strony: 1603

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka