Zarządzenie Nr 59/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 8 czerwca 2017 roku

 zmieniające zarządzenie nr 35/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Ścieżka zdrowia do kariery”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

1.     W zarządzeniu nr 35/2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Ścieżka zdrowia do kariery”, skreśla się dotychczasowy załącznik nr 5 tj. umowę dotyczącą realizacji stażu pomiędzy Organizatorem Stażu a Realizatorem Stażu (staże zagraniczne).

2.     W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się nowy załącznik nr 5 tj. umowę dotyczącą realizacji stażu pomiędzy Organizatorem Stażu a Realizatorem Stażu (staże zagraniczne), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-08 10:54:30
Data aktualizacji:2017-06-08 10:54:31

Liczba wyświetleń strony: 1191

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka