Zarządzenie Nr 78/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych, warunków odstąpienia od przetargu oraz likwidacji składników majątkowych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Instrukcję w sprawie  zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Uniwersytet, warunków odstąpienia od przetargu oraz likwidacji składników majątkowych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 29/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych, warunków odstąpienia od przetargu
oraz likwidacji składników majątkowych.

 

§  3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-08-03 08:08:09
Data aktualizacji:2017-08-03 08:08:09

Liczba wyświetleń strony: 1182

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka