Zarządzenie Nr 42/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zniesienia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Traci moc Zarządzenie nr 42/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-31 12:16:02
Data aktualizacji:2017-03-31 12:16:03

Liczba wyświetleń strony: 1122

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka