Zarządzenie Nr 69/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. jedn. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Politykę zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Traci moc zarządzenie Nr 99/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzkiem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-07-04 13:59:29
Data aktualizacji:2017-07-04 14:16:20

Liczba wyświetleń strony: 2067

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka