Zarządzenie Nr 108/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

Na podstawie § 14 ust. 7  i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dokonuje się poniższych zmian:

1)     w Zakładzie Literatury i Kultury Języka likwiduje się:

a)   Pracownię Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej,

b)   Pracownię Języka Angielskiego.

2)     zmienia się nazwę Zakładu Literatury i Kultury Języka na Zakład Edukacji Języka
i Literatury.

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 5 zarządzenia nr 82/2012 rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zastępuje się treścią
w brzmieniu:

 

„  § 5

W skład Instytutu Edukacji Szkolnej wchodzą:

 

1.      Zakład Auksologii.

2.      Zakład Edukacji przez Media i Sztukę.

a)      Pracownia Mediów w Edukacji,

b)     Pracownia Wychowania przez Sztukę.

3.      Zakład Edukacji Języka i Literatury.

4.      Zakład Podstaw Dydaktyki.

5.      Zakład Wczesnej Edukacji.

6.      Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka.

a)      Pracownia Przygotowania Pedagogicznego,

b)     Pracownia Diagnozy i Terapii Pedagogicznej,

c)      Pracownia Rewalidacji.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-11-17 08:39:10
Data aktualizacji:2017-11-17 08:39:11

Liczba wyświetleń strony: 869

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka