Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 196/2020

Zarządzenie Nr 6/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 stycznia 2017 roku

w sprawie upoważnienia do podpisywania świadectw pracy pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.); art. 3¹ § 1, 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 1666 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2292) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam niżej wymienione osoby do podpisywania w moim imieniu świadectw pracy dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

1)      Kanclerz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - dr Aleksandra Pisarska;

2)      Kierownik Działu Kadr w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach - mgr Marcin Małek;

3)      w odniesieniu do pracowników Filii w Piotrkowie Trybunalskim - Główny Specjalista ds. Kadrowych w Filii w Piotrkowie Trybunalskim - mgr Renata Goska - Bolanowska;

4)      w odniesieniu do pracowników Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu - starszy specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych - mgr Aneta Dębowska.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2014 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania świadectw pracy pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-01-16
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-17 14:10:02
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-06 09:08:53

Liczba wyświetleń strony: 1205

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka