Zarządzenie Nr 112/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 8 grudnia 2017 roku

zmieniające zarządzenie Nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), art. 2378 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 2016, poz. 1666 ze zm.) oraz § 115 i załącznika nr 2 rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz .1650 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W załączniku Nr 1 stanowiącym Tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni dodaje się pozycję nr 25a w poniższym brzmieniu:

 

„25a Pracownik ogrodu botanicznego – z następującymi sortami odzieży roboczej i ochronnej oraz

przewidywalnym okresem używalności:

 

 

25 a          Pracownik ogrodu botanicznego

R – spodnie robocze                                          24

R – koszula flanelowa                                        12

R –buty trekkingowe                                           36

O –kamizelka ciepłochronna                              36

O –kurtka ciepłochronna                                    36

O – buty gumowe                                               24

O – płaszcz przeciwdeszczowy                          24

O – rękawice ogrodnicze (wzmocnione )            d.z.

O – czapka z daszkiem                                       12”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-12-12 07:58:51
Data aktualizacji:2017-12-13 09:46:20

Liczba wyświetleń strony: 1043

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka