Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 30/2018

Zarządzenie Nr 65/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionego zarządzeniem Nr 34/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 czerwca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 6 ust. 4, ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

 

„właściwy lokalny administrator rejestruje zgłoszenie w systemie elektronicznym
i przystępuje do czynności diagnostycznych; po usunięcia nieprawidłowości odnotowuje zamknięcie zgłoszenia i informuje zgłaszającego.”

 

2)     W miejsce dotychczas obowiązującego Załącznika nr 2b do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się wzory:

a)      Załącznik Nr 2b.1. - Uprawnienia do zasobów Zintegrowanego Systemu Informatycznego UJK (moduły w ramach Uczelni XP),

b)     Załącznik Nr 2b.2. - Uprawnienia do zasobów Zintegrowanego Systemu Informatycznego UJK (Dorobek Naukowy),

c)      Załącznik Nr 2b.3. - Uprawnienia do zasobów Zintegrowanego Systemu Informatycznego UJK (SIMPLE.ERP),

stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 

3)     W miejsce dotychczas obowiązującego Załącznika nr 5 do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się nowy załącznik nr 5, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-06-27
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-27 14:44:43
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-06-24 11:20:46

Liczba wyświetleń strony: 1361

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka