Zarządzenie Nr 64/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 czerwca 2017 roku

 

zmieniające zarządzenie Rektora Nr 46/2016 z dnia 20 lipca 2016 w sprawie  obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Rektora Nr 46/2016 z dnia 20 lipca 2016 w sprawie  obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć, dotychczasowy załącznik - „Oświadczenie do umowy zlecenia”  zastępuje się nowym załącznikiem, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-23 08:44:37
Data aktualizacji:2017-06-23 08:44:37

Liczba wyświetleń strony: 1465

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka