Zarządzenie Nr 89/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 września 2017 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do zarządzenia
Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku,
uchyla się załączniki:

1)       załącznik nr 12 – oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

2)       załącznik nr 14 – oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych,

3)       załącznik nr 17 – oświadczenie studenta/członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4)       załącznik nr 24 – wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne,

5)       załącznik nr 25 – zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta.

 

§ 2

 

1.      W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku, wprowadza się załączniki:

1)     „załącznik nr 12 – oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu”,

2)     „załącznik nr 14 – oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie uzyskanym
z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych”,

3)     „załącznik nr 17 – oświadczenie studenta/członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”,

4)     „załącznik nr 24 – wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne”,

5)     „załącznik nr 25 – zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta”.

2.      Załączniki o jakich mowa w ust.1, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-18 08:29:33
Data aktualizacji:2017-09-20 10:38:34

Liczba wyświetleń strony: 1235

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka