Traci moc na podstawie zarządzenia 47/2021

Zarządzenie Nr 61/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 czerwca 2017 roku

zmieniające zarządzenie nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie powołania komisji oraz wynagradzanie nauczycieli akademickich za udział
w pracach komisji egzaminacyjnej, sprawdzającej przygotowanie i stopień znajomości  języka polskiego pozwalający na podjecie studiów przez cudzoziemców

 

 

      Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.     z 2016 poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2016 poz. 1501 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego w  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, której celem jest potwierdzanie znajomości języka polskiego przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich, w składzie:

 

1)   dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK  – przewodniczący komisji,

2)   dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK, 

3)   dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK, 

4)   dr hab. Joanna Senderska prof. UJK, 

5)   dr Agnieszka Rosińska,

6)   dr Rafał Lizut,

7)   Lech Krzyżanowski,

8)   Maria Kozyrska-Mazur,

9)   Helena Pszeneczniuk.”

2.      Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 2

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-06-13
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-13 14:51:46
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-03-24 12:12:14

Liczba wyświetleń strony: 1293

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka