Traci moc na podstawie zarządzenia nr 177/2020

Zarządzenie Nr 30/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powołania bibliotecznej Komisji ds. skontrum w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, § 32 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008, Nr 205, poz. 1283 ze zm.) i § 3,4 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia 6/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję ds. skontrum w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach w składzie:

mgr Liliana Koblenzer – przewodnicząca,

mgr Magdalena Lankocz – członek,

mgr Sylwia Miller-Sieroska – członek,

mgr Ewa Witczak – członek.

 

§2

Komisja ds. skontrum posiada charakter stałego zespołu roboczego powołanego na ustawowy okres trwania kadencji władz Uniwersytetu.

 

§3

Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne
z obwiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

 

§4

  1. Organizację prac Komisji określa szczegółowo Instrukcja przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim, która omawia zasady i tryb prowadzania kontroli zbiorów.
  2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§5

Komisja podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora  ds. Filii Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§6

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-03-20
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-21 13:26:16
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 11:32:15

Liczba wyświetleń strony: 1186

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka