Zmienione przez Zarządzenia Nr 89/2017, 36/2018

Zarządzenie Nr 76/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 lipca 2017 roku

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą Zarządzenie
Nr 44/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lipca 2016 roku
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienione Zarządzeniem Nr 60/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2016 roku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-07-25 14:16:22
Data aktualizacji:2018-06-20 10:01:10

Liczba wyświetleń strony: 1956

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka