Zarządzenie Nr 28/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20  marca  2017 roku

zmieniające zarządzenie Rektora nr 9/2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych

 

            Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 800 ze zm.), art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 roku,  poz. 1842 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1881 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. W zarządzeniu Rektora nr 9/2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych dotychczasowy załącznik nr 6 pn. TABELA  KWOT  DOFINANSOWAŃ / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ  zastępuję się nowy nowym załącznikiem nr 6.
  2. Załącznik nr 6 pn. TABELA  KWOT  DOFINANSOWAŃ / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-21 13:23:50
Data aktualizacji:2017-03-21 13:23:50

Liczba wyświetleń strony: 6254

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka