Zmienione przez zarządzenie Nr 106/2017

Zarządzenie Nr 52/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 8 maja  2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w procedurze konkursowej
w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się Regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie „Inkubator Innowacyjności+” realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych
i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-09 13:23:25
Data aktualizacji:2017-11-17 08:23:29

Liczba wyświetleń strony: 1194

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka