Zarządzenie Nr 31/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyceny darowizn materiałów bibliotecznych

 

Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008 nr   205, poz. 1283 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§1

Powołuje się Komisję ds. wyceny darowizn materiałów bibliotecznych w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach w składzie:

mgr Małgorzata Pisarek – przewodnicząca,

mgr Urszula Jagodzińska – członek,

mgr Liliana Koblenzer – członek,

mgr Sylwia Miller-Sieroska – członek.

§2

Zadaniem Komisji jest ustalanie bieżącej szacunkowej wartości materiałów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie i nie posiadających informacji o cenie.

 

§3

  1. Komisja dokonuje wyceny zgodnie z przyjętymi w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej Zasadami ustalania bieżącej szacunkowej wartości nabycia, które zatwierdza  zastępcę dyrektora ds. Filii Biblioteki.
  2. Zasady wyceny, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Komisja działa okresowo w zależności od potrzeb.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-21 13:27:36
Data aktualizacji:2017-03-21 13:27:43

Liczba wyświetleń strony: 1146

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka