Zarządzenie Nr 80/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 sierpnia 2017  roku

 

zmieniające zarządzenie nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających

 

            Na podstawie art. 8 i art. 66 ust. 2 pkt 3) ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. 1842 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych
i kursów dokształcających dokonuje się poniższych zmian:

1)      w § 5 ust. 4 dotychczasową treść pkt 1) zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy wydrukowany
z systemu elektronicznej rekrutacji,”,

2)     w § 5 dotychczasową treść ust. 5 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 5. Do kursów dokształcających stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-3.”,

3)     w § 5 dodaje się ust. 6 o treści w brzmieniu:

„6. Kandydat na uczestnika kursu dokształcającego składa dokumenty określone przez
      kierownika kursu, wynikające z kryteriów kwalifikacji określonych w programie
       kształcenia kursu dokształcającego.”,

4)     w § 13 dodaje się ust. 2 o treści w brzmieniu:

„2. Kursy dokształcające przygotowujące do podjęcia studiów w Uniwersytecie Jana
      Kochanowskiego w Kielcach mogą być prowadzone w języku obcym.”.

 

 

§ 2

 

Wprowadza się tekst jednolity zarządzenia stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-08-23 07:56:13
Data aktualizacji:2017-10-13 09:56:25

Liczba wyświetleń strony: 1377

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka