Zarządzenie Nr 111/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 92/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wprowadza się następujące zmiany:

1.   Ze składu Komisji odwołuje się:

1)   Pana dr Roberta Dutkiewicza – przedstawiciela nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych,

2)   Pana Karola Zubka – jako przedstawiciela studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,

3)   Pana Przemysława Zielińskiego – jako przedstawiciela studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania,

4)   Panią Katarzynę Helik – jako przedstawiciela studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego.

2.   Do składu Komisji powołuje się:

1)   Panią mgr Jolantę Drezno – przedstawiciela nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych,

2)   Panią Natalię Furmańczyk – jako przedstawiciela studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,

3)   Panią Emilię Toporek – jako przedstawiciela studentów Wydziału Prawa, Administracji
i Zarządzania,

4)   Panią Małgorzatę Radomską – jako przedstawiciela studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego,

5)   Panią mgr Lucynę Dygas – kierownika Działu Spraw Studenckich,

6)   Panią dr hab. Beatę Wojciechowską, prof. UJK – przewodniczącą Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich – jako osobę wskazaną przez Rektora,

7)   Panią dr Joannę Lendzion – specjalistę ds. kształcenia nauczycieli – jako osobę wskazaną przez Rektora.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1, skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia przedstawia się następująco:

Przewodnicząca UKJK:

1.     dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

Nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów:

2.     dr Tomasz Chrząstek – Wydział Humanistyczny,

3.     dr Jan Hajduk – Wydział Humanistyczny,

4.     dr Marta Repelewicz – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

5.     dr Mirosław Mularczyk – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

6.     dr Małgorzata Markowska – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

7.     dr Edyta Naszydłowska – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

8.     dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

9.     dr hab. Katarzyna Ziołowicz – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

10.     dr Izabela Konieczna – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,

11.     dr hab. Janusz Budziński – Wydział Filologiczno-Historyczny (Filia),

12.     dr Jolanta Jarocka-Piesik – Wydział Nauk Społecznych (Filia),

13.     dr Anna Bąk-Średnicka – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu;

Nauczyciele akademiccy – przedstawiciele jednostek międzywydziałowych:

14.  mgr Jolanta Drezno – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

15.  mgr Aleksandra Kasprzyk – Studium Języków Obcych;

Studenci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Studentów:

16.  Katarzyna Ostrowska – Wydział Humanistyczny,

17.  Żaneta Wypych – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

18.  Natalia Furmańczyk – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

19.  Patryk Celebański – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

20.  Emilia Toporek – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,

21.  Małgorzata Radomska– Wydział Filologiczno-Historyczny (Filia),

22.  Natalia Świech – Wydział Nauk Społecznych (Filia),

23.  Daniel Grzybowski – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu;

Doktoranci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów:

24.  mgr Klaudia Łodejska – Wydział Humanistyczny,

25.  mgr Mateusz Kowalik – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

26.  mgr Jadwiga Bednarek – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

27.  mgr Małgorzata Stępnik – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny;

Kierownik Akademickiego Biura Karier:

28.  mgr Elżbieta Kurkowska;

Kierownik Działu Nauczania:

29.  mgr Agnieszka Świerczek;

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji:

30.  dr Mirosław Rutkowski;

Kierownik Uniwersyteckiego Działu Spraw Studenckich:

31.  mgr Lucyna Dygas;

Inne osoby wskazane przez Rektora:

32.  dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK – przewodnicząca Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich,

33.  dr Joanna Lendzion – specjalista ds. kształcenia nauczycieli,

34.  mgr Olga Kalińska – kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego,

35.  mgr Anna Tłuszcz – kierownik Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej,

36.  dr Justyna Palacz – pracownik Biura Wymiany Studentów i Doktorantów,

37.  mgr Anita Żelichowska – stanowisko ds. Studiów Doktoranckich,

38.  dr Ewa Błaszkiewicz – pracownik Biura Jakości Kształcenia, sekretarz UKJK.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-12-04 11:15:31
Data aktualizacji:2018-01-19 07:58:18

Liczba wyświetleń strony: 971

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka