Zarządzenie Nr 39/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

            Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Rok akademicki 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

29.09.2017

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2017 – 21.02.2018

zajęcia dydaktyczne

02.10.2017 – 22.12.2017

ferie zimowe

23.12.2017 – 02.01.2018

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2018 – 25.01.2018

dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.11.2017

zimowa sesja egzaminacyjna

26.01.2018 – 08.02.2018

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych*

26.01.2018

przerwa międzysemestralna

09.02.2018 – 14.02.2018

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

15.02.2018 – 23.02.2018

SEMESTR LETNI

26.02.2018 – 30.09.2018

zajęcia dydaktyczne

26.02.2018 – 28.03.2018

wakacje wiosenne

29.03.2018 – 03.04.2018

zajęcia dydaktyczne c.d.

04.04.2018 – 21.06.2018

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2018

01.06.2018

letnia sesja egzaminacyjna

22.06.2018 – 05.07.2018

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych*

22.06.2018

wakacje letnie

07.07.2018 – 16.09.2018

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

17.09.2018 – 26.09.2018

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2017/2018

27.09.2018 – 28.09.2018

*dotyczy studentów deklarujących przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego

 

§ 3

 

  1. Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2018 roku.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 22 września 2017 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 16 lutego 2018 roku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-03-31 12:09:38
Data aktualizacji:2017-10-23 12:15:53

Liczba wyświetleń strony: 2538

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka