Zarządzenie Nr 102/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 19 października 2017 roku

w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Stypendialnych w roku
akademickim 2017/2018

 

Na podst. art. 200, 200a, 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 184 2 ze zm.), § 12 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9  sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2017 r., poz. 1696), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 ust. 3, § 3 ust. 2-3 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2017/2018 i § 4 ust. 2-3 Regulaminu  składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2017/2018, wprowadzonych  Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 98/2017 z dn. 17 października 2017 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018 powołuje się Wydziałowe Doktoranckie Komisje Stypendialne w składzie:

 

1. Wydział Humanistyczny:

 

1)  dr hab. Joanna Senderska prof. UJK - przewodnicząca,

2)   dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK,

3)   dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK,

4)   dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK,

5)   dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK,

6)   dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK,

7)   dr hab. Joanna Ozdoba, prof. UJK,

8)   mgr Artur Jankowski – przedstawiciel doktorantów;

 

2. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:

 

1) dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK - przewodniczący,

2) dr hab. Dariusz Banaś,

3) dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK,

4) dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK,

5) dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK,

6) mgr Katarzyna Durlik - przedstawicielka doktorantów;

 

3. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny:

 

1)   prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka – przewodnicząca,

2)   dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK,

3)   prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk,

4)   prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch,

5)   mgr Małgorzata Stępnik - przedstawicielka doktorantów,

6)   mgr Iwona Wolańska - przedstawicielka doktorantów;

 

4. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

 

1) dr hab. n. o zdrowiu Edyta Suliga, prof. UJK - przewodnicząca,

2) dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,

3) dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK,

4) mgr Paulina Sztandera - przedstawicielka doktorantów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-23 08:14:56
Data aktualizacji:2017-10-23 08:14:57

Liczba wyświetleń strony: 926

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka