Zarządzenie Nr 93/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2017 roku

 zmieniające zarządzenie nr 86/2017 z dnia 1 września  2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

W § 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 86/2017 roku, stanowiącego Regulamin projektu „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” opis „Uczestnika Projektu” zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Uczestnik Projektu – student/studentka czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I st. na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (dalej DKS) oraz pedagogika o specjalizacji: edukacja wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie. Utrata statusu studenta powoduje utratę statusu uczestnika projektu. Nie zwalnia to jednak z obowiązków  o jakich mowa w §6 ust 2 punkt 7 i 8 Regulaminu.”

§ 2

Jednolity tekst regulaminu projektu „Program rozwoju kompetencji droga twórczego rozwoju studentów UJK” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-29 12:54:00
Data aktualizacji:2017-09-29 12:54:00

Liczba wyświetleń strony: 1165

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka