Zarządzenie Nr 109/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego na wniosek Rady Wydziału Filologiczno – Historycznego, dokonuje się poniższych zmian:

 

1)     w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych likwiduje się Zakład Międzynarodowych Stosunków Kulturowych,

2)     w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych tworzy się Pracownię Międzynarodowych Stosunków Kulturowych.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 3 zarządzenia nr 12/2013  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„§3

 

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

1.      Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych.

1)           Zakład Historii Powszechnej do XIX wieku,

2)           Zakład Historii Polski do XIX wieku,

3)           Zakład Historii XIX i XX wieku,

4)           Pracownia Międzynarodowych Stosunków Kulturowych.

 

2.      Katedra Filologii Angielskiej.

1)      Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2)      Pracownia Języka Angielskiego,

3)      Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.”

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2017r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-11-17 08:41:08
Data aktualizacji:2017-11-17 08:41:08

Liczba wyświetleń strony: 958

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka