Zarządzenie Nr 47/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a), ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 75/2014 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 92/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wprowadza się następujące zmiany:

1.      Ze składu Komisji odwołuje się:

 

1)   Pana Łuksza Kowalczyka – przedstawiciela studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,

2)   Panią Kamilę Usnarską  – przedstawiciela studentów Wydziału Pedagogicznego
i Artystycznego.

 

2.      Do składu Komisji powołuje się:

 

1)     Pana Karola Zubka – jako przedstawiciela studentów Wydziału Matematyczno -Przyrodniczego,

2)     Pana Patryka Celebańskiego – jako przedstawiciela studentów Wydziału Pedagogicznego
i Artystycznego,

3)     Pana Daniela Grzybowskiego – jako przedstawiciela studentów Wydziału Zamiejscowego
w Sandomierzu,

4)     Panią dr Annę Bąk-Średnicką – jako przedstawiciela nauczycieli akademickich Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1, skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia przedstawia się następująco:

Przewodnicząca UKJK:

1)     dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

Nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów:

2)     dr Tomasz Chrząstek – Wydział Humanistyczny,

3)     dr Jan Hajduk – Wydział Humanistyczny,

4)     dr Marta Repelewicz – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

5)     dr Mirosław Mularczyk – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

6)     dr Małgorzata Markowska – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

7)     dr Edyta Naszydłowska – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

8)     dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

9)     dr hab. Katarzyna Ziołowicz – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

10)  dr Izabela Konieczna – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,

11)  dr hab. Janusz Budziński – Wydział Filologiczno-Historyczny (Filia),

12)  dr Jolanta Jarocka-Piesik – Wydział Nauk Społecznych (Filia),

13)  dr Anna Bąk-Średnicka – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu;

Nauczyciele akademiccy – przedstawiciele jednostek międzywydziałowych:

14)  dr Robert Dutkiewicz – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

15)  mgr Aleksandra Kasprzyk – Studium Języków Obcych;

Studenci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Studentów:

16)  Katarzyna Ostrowska – Wydział Humanistyczny,

17)  Żaneta Wypych – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

18)  Karol Zubek – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

19)  Patryk Celebański – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

20)  Przemysław Zieliński – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,

21)  Katarzyna Helik – Wydział Filologiczno-Historyczny (Filia),

22)  Natalia Świech – Wydział Nauk Społecznych (Filia),

23)  Daniel Grzybowski – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu;

Doktoranci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów:

24)  mgr Klaudia Łodejska – Wydział Humanistyczny,

25)  mgr Mateusz Kowalik – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

26)  mgr Jadwiga Bednarek – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

27)  mgr Małgorzata Stępnik – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny;

Kierownik Akademickiego Biura Karier:

28)  mgr Elżbieta Kurkowska;

Kierownik Działu Nauczania:

29)  mgr Agnieszka Świerczek;

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji:

30)  dr Mirosław Rutkowski;

Inne osoby wskazane przez Rektora:

31)  mgr Olga Kalińska – kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego,

32)  mgr Anna Tłuszcz – kierownik Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej,

33)  dr Justyna Palacz – pracownik Biura Wymiany Studentów i Doktorantów,

34)  mgr Anita Żelichowska – stanowisko ds. Studiów Doktoranckich,

35)  dr Ewa Błaszkiewicz – pracownik Biura Jakości Kształcenia, sekretarz UKJK.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-08 14:13:41
Data aktualizacji:2017-05-15 15:31:25

Liczba wyświetleń strony: 1432

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka