Traci moc na podstawie zarządzenia nr 284/2020

Zmienione Zarządzeniem Nr 48/2019

Zarządzenie Nr 13/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej dla Uniwersytetu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej dla Uczelni w Kielcach, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     odwołuje się:

a)      Panią Sylwię Krak-Żuchowską,

b)      Panią Annę Śmietańską.

2)      powołuje się:

a)      Panią Małgorzatę Mierzejewską,

b)      Panią Annę Chrobot.

 

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1, skład Komisji Socjalnej przedstawia się następująco:

1)           Katarzyna Chojnacka,

2)            Agnieszka Łosak,

3)           Małgorzata Mierzejewska,

4)            Mirosław Szwed,

5)           Anna Chrobot,

6)           Stanisław Cygan,

7)           Barbara Antonkiewicz,

8)           Urszula Skrzeczyna,

9)           Mariola Rybak.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-01-26
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-27 14:32:22
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 10:37:08

Liczba wyświetleń strony: 1396

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka