Zarządzenie Nr 55/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie  przeprowadzenia  skontrum  całościowego zbioru czasopism w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim w budynku dydaktycznym A i B przy ulicy  Słowackiego 114/118

 

            Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008r., Nr 205, poz. 1283) oraz Zarządzenia Nr 65/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Instrukcji Inwentaryzacyjnej  zarządza się, co następuje:

 

§1

Zarządzam przeprowadzenie skontrum kontrolnego czasopism w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej
w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§2

Przeprowadzenie skontrum powierzam Komisji ds. skontrum zbiorów w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim, powołanej Zarządzeniem nr 30/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Organizację prac Komisji ds. skontrum  określa szczegółowo Instrukcja przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim, będąca załącznikiem do ww. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§3

Ustalam termin rozpoczęcia skontrum na dzień 26.06.2017 r., zakończenia skontrum na dzień 29.09.2017 r.

 

§4

Zarządzam w dniach 26.06-29.09.2017 r. wyłączenie z udostępniania zbiór czasopism.

 

§5

Protokół z przeprowadzonego skontrum należy przedłożyć w Dziale Księgowości w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 31.10.2017 r.

 

§6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej  ds. Filii Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-16 13:31:52
Data aktualizacji:2017-05-19 10:34:37

Liczba wyświetleń strony: 1189

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka