Uchylone zarządzeniem nr 32/2020

Zarządzenie Nr 66/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w UJK otwartego dostępu do publikacji naukowych

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Zespół ds. wdrożenia w UJK otwartego dostępu do publikacji naukowych.

 

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

 

1)     dr Tomasz Wójcik – Pełnomocnik Rektora,

2)     dr Henryk Suchojad,

3)     mgr Andrzej Antoniak,

4)     mgr Aneta Iwan,

5)     mgr Michał Marciniak,

6)     dr Wojciech Majkowski.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-06-27
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-27 14:52:34
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-06-24 11:14:48

Liczba wyświetleń strony: 1340

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka