Zarządzenie Nr 18/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 lutego 2017 roku

zmieniające zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania umów w przedmiocie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 64/2016 w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania umów w przedmiocie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  w § 4 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

 

„8) dla studentów Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu  – dziekan – dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-22 11:52:28
Data aktualizacji:2017-02-22 11:52:28

Liczba wyświetleń strony: 1171

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka