Traci moc na podstawie zarządzenia nr 178/2020

Zarządzenie Nr 33/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powołania bibliotecznej Komisji ds. skontrum zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, § 32 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr   205, poz. 1283 ze zm.) i § 40 Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do zarządzenia 6/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej UJK zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. skontrum zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach w składzie:

  1. mgr Justyna Adamczyk – przewodnicząca,
  2. mgr Marta Adler – członek,
  3. mgr Katarzyna Ziółkowska – członek,
  4. osoba delegowana przez kierownika jednostki w której odbywa się skontrum.

§2

Komisja ds. skontrum posiada charakter stałego zespołu roboczego powołanego na ustawowy okres trwania kadencji władz Uniwersytetu.

 §3

Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne
z obwiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

 §4

Organizację prac Komisji określa szczegółowo Regulamin przeprowadzania skontrum księgozbioru, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 §5

Komisja podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-03-20
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-21 13:29:51
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 11:29:15

Liczba wyświetleń strony: 1146

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka