Zarządzenie Nr 22/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego w UJK

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Zespół ds. opracowania Kodeksu Etyki Zawodowej Nauczyciela Akademickiego w UJK.

 

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1)      prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka – koordynator Zespołu,

2)      dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK,

3)      dr hab. Małgorzata Przeniosło, prof. UJK,

4)      dr Wojciech Kiebzak,

5)      dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK,

6)      mgr Marcin Małek.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-24 12:45:54
Data aktualizacji:2017-02-24 12:45:54

Liczba wyświetleń strony: 1263

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka