Zarządzenie Nr 26/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia składu Uniwersyteckiej Komisji ds. Komercjalizacji Dóbr Intelektualnych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm.), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz § 17 ust. 4 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w UJK, obowiązującego na podstawie Uchwały Senatu Nr 50/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmienionej Uchwałą Senatu Nr 100/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

Ustala się skład Uniwersyteckiej Komisji ds. Komercjalizacji Dóbr Intelektualnych, na kadencję
2016-2020, który przedstawia się następująco:

 1. prof. zw. dr hab. n. med. Robert Bucki – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 2. prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,
 3. prof. zw. dr hab. Zbigniew Włodarczyk – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 4. dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 5. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 6. dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 7. dr hab. n. med. Ewa Orlewska, prof. UJK – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 8. dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK – Wydział Humanistyczny,
 9. dr hab. n. med. Wojciech Rokita, prof. UJK – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 10. dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 11. dr Monika Podgórska – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 12. dr Grzegorz Stefanek – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 13. dr Beata Szczepanik – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 14. dr Anna Szyszka – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,
 15. dr Elżbieta Zając – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-08 14:43:34
Data aktualizacji:2017-03-08 14:43:34

Liczba wyświetleń strony: 1208

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka