Zmienione Zarządzeniem Nr 54/2018

Zarządzenie Nr 81/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 sierpnia 2017 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się Regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie „PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-08-25 12:25:13
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1043

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka