Zarządzenie Nr 107/2017


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 13 listopada 2017 r.

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Prawa, Ekonomii
i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania dokonuje się poniższych zmian:

1)     tworzy się Zakład Polityki Gospodarczej i Systemów Bankowych.

2)     zmienia się nazwę Zakładu Ekonomiki Bezpieczeństwa na Zakład Ekonomiczno-Prawnych Problemów Bezpieczeństwa.

 

§ 2

 

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 3 zarządzenia nr 88/2016 rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania zastępuje się treścią
w brzmieniu:

 

 

„§3

 

W skład Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji wchodzą:

1.  Zakład Mikroekonomii.

2.  Zakład Makroekonomii i Finansów.

3.  Zakład Statystyki i Ekonometrii.

4.  Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji.

5.  Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej.

6.  Zakład Samorządu Terytorialnego.

7.  Zakład Ekonomiczno-Prawnych Problemów Bezpieczeństwa.

8.  Zakład Ekonomii Międzynarodowej.

9.  Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego.

10.            Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji.

11.            Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego.

12.            Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Pracy.

13.            Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki.

14.            Zakład Historii, Filozofii i Teorii Prawa.

15. Zakład Polityki Gospodarczej i Systemów Bankowych.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-11-17 08:36:52
Data aktualizacji:2017-11-17 08:36:53

Liczba wyświetleń strony: 885

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka