Zarządzenie Nr 43/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 marca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach                 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1842 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 Uchwały Senatu Nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

§ 1

 

W Regulaminie konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia regulaminu Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017, wprowadza się następującą zmianę:

 

W rozdziale IV Regulaminu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Termin nadsyłania/składania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2017 roku”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-31 12:17:09
Data aktualizacji:2017-03-31 12:19:17

Liczba wyświetleń strony: 1274

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka