Traci moc na podstawie zarządzenia nr 204/2020

Zarządzenie Nr 1/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 stycznia 2017 roku

zmieniające zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, kompetencji, zakresu i trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątkowych, materiałów będących w ewidencji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

            Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842) i § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 95/2016 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, kompetencji, zakresu i trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątkowych, materiałów będących w ewidencji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Przeprowadzenie przez osobę materialnie odpowiedzialną fizycznej likwidacji mienia.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-01-02
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-09 12:43:21
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 14:00:33

Liczba wyświetleń strony: 1449

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka