Traci moc na podstawie zarządzenia nr 181/2020

Zmienione Zarządzeniem Nr 11/2019

Zarządzenie Nr 32/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powołania bibliotecznej Komisji ds. selekcji zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 36 Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do zarządzenia 6/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej UJK zarządza się, co następuje:

§1

W celu prowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Kielcach powołuję Komisję ds. selekcji w składzie:

  1. mgr Andrzej Antoniak  – przewodniczący,
  2. mgr Edyta Brylska-Szmidt – członek,
  3. mgr Adam Kacak – członek,
  4. mgr Anna Klimaszewska  – członek.

 §2

Komisja ds. selekcji zbędnymi posiada charakter stałego zespołu roboczego powołanego na ustawowy okres trwania kadencji władz Uniwersytetu.

 §3

Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne
z obwiązującymi przepisami przeprowadzenie selekcji w celu stworzenia optymalnych warunków do gromadzenia i udostępniania zbiorów przez eliminowanie pozycji nieprzydatnych, w stosunku do aktualnych i przewidywanych potrzeb.

 §4

Organizację prac Komisji określają szczegółowo Zasady selekcji materiałów bibliotecznych, będące załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 §5

 Komisja podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 §6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-03-20
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-21 13:28:46
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 10:59:43

Liczba wyświetleń strony: 1177

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka