Zarządzenie Nr 110/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 listopada 2012 roku

 

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W składzie Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich dokonuje się następujących zmian:

1)      w miejsce dr hab. Pawła Soroki prof. UJK powołuje się dr hab. Lucynę Wiśniewską-Rutkowską prof. UJK,

2)      w miejsce dr hab. Heleny Marzec prof. UJK powołuje się dr Wiesława Rogalskiego.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany określonej w § 1, skład Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich przedstawia się następująco:

 

1)      prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło -  przewodniczący,

2)      dr hab. Małgorzata Krzysztofik,

3)      dr hab. Jadwiga Muszyńska prof. UJK,

4)      dr hab. Barbara Gawdzik,

5)      dr hab. Janusz Łuszczyński prof. UJK,

6)      dr Grażyna Wiraszka,

7)      prof. zw. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon,

8)      dr Waldemar Firlej,

9)      dr hab. Marek Kątny prof. UJK,

10)   dr Andrzej Pawlik,

11)   dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska prof. UJK,

12)   dr hab. Pelagia Bojko,

13)   dr Janusz Budziński,

14)   dr Wiesław Rogalski,

15)   dr Andrzej Witusik,

16)   przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

17)   przedstawiciel ZNP.

 

§ 3

 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 105/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-12 09:41:48
Data aktualizacji:2013-01-07 09:53:25

Liczba wyświetleń strony: 1560

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka