Zarządzenie Nr 103/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 13 listopada 2012 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie organizacji studiów podyplomowych
i kursów dokształcających

 

 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 5, art. 8 ust. 7 i 8, art. 8a, art. 9c i art.66 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.), oraz § 69 ust.2 i 3 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:
 

 

§ 1

 

1.        W zarządzeniu Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających dotychczasowy załącznik nr 3 zastępuje się nowym załącznikiem nr 3.

2.        Nowy załącznik nr 3, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:56:50

Liczba wyświetleń strony: 1610

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka