Zarządzenie  Nr 39/2012

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013

  

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1366 ze zm.) oraz § 159  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:04:49

Liczba wyświetleń strony: 1446

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka