Zarządzenie Nr 34/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

                        Na podstawie § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 9 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Rok akademicki 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

2.     Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

§ 2

 

Rok akademicki na studiach obejmuje:

 

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

27.09.2012 – 28.09.2012

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2012 – 22.02.2013

zajęcia dydaktyczne

01.10.2012 – 21.12.2012

wakacje zimowe

22.12.2012 – 01.01.2013

zajęcia dydaktyczne c.d.

02.01.2012 – 24.01.2013

zimowa sesja egzaminacyjna

25.01.2012 – 08.02.2013

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

28.01.2013

przerwa międzysemestralna

09.02.2013 – 13.02.2013

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

14.02.2013 – 22.02.2013

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.11.2012

SEMESTR LETNI

25.02.2013 – 30.09.2013

zajęcia dydaktyczne

25.02.2013 – 27.03.2013

wakacje wiosenne

28.03.2013 – 02.04.2013

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.04.2013 – 20.06.2013

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2013,  31.05.2013

letnia sesja egzaminacyjna

21.06.2013 – 04.07.2013

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

24.06.2013

wakacje letnie

05.07.2013 – 08.09.2013

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

09.09.2013 – 23.09.2013

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2012/2013

24.09.2013 – 30.09.2013

 

§ 3

 

  1. Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 4 lipca 2013 roku.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 21 września 2012 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia  8 lutego 2013 roku.

 

 

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 09:20:40

Liczba wyświetleń strony: 2970

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka