Zarządzenie Nr 24/2012

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

     

§ 1    

 

W skład struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą:

1)      Wydział Nauk Społecznych,

2)      Wydział Filologiczno-Historyczny,

3)      Studium Wychowania Fizycznego,

4)      Studium Języków Obcych,

5)      Akademickie Biuro Karier.

 

§ 2

 

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:

1.      Instytut Nauk Pedagogicznych,

1)    Zakład Pedagogiki Pracy i Wychowania Obywatelskiego,

2)    Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego,

3)    Zakład Historii i  Teorii Kształcenia,

4)    Zakład Pedagogiki Terapeutycznej,

5)    Zakład Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej,

6)    Zakład Edukacji Obronnej,

7)    Zakład Metodologii Badań Społecznych,

8)    Pracownia Wychowania Estetycznego,

9)    Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej,

10)  Pracownia Psychologii,

11)  Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej,

12)  Pracownia Przygotowania Pedagogicznego.

2.      Katedra Socjologii,

3.      Katedra Ekonomii,

1)  Zakład Podstaw Ekonomii,

2)  Zakład Ubezpieczeń i Finansów.

4.      Katedra Bezpieczeństwa Narodowego,

5.      Katedra Zarządzania,

6.      Pracownia Informatyki.

§ 3

 

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

 

1.   Instytut Filologii Polskiej,

           1) Zakład Literatury Polskiej,

           2) Zakład Literatury Powszechnej,

           3) Zakład Języka Polskiego,

           4) Zakład Teorii Literatury.

       2.   Instytut Historii,

 1)  Zakład Historii Powszechnej do XIX Wieku i Historii Historiografii,

2)  Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX Wieku i Archiwistyki,

3)  Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX Wieku,

4)  Pracownia Historii Wojskowości,

3.   Instytut Stosunków Międzynarodowych,

1)  Zakład Polityki Bezpieczeństwa i Zagrożeń Cywilizacyjnych,

2)  Zakład Dyplomacji i Polityki Europejskiej,

3)  Zakład Teorii i Myśli Politycznej.

      4.   Katedra Filologii Angielskiej,

1) Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2) Pracownia Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego. 

 

 

§ 4

 

Traci moc obowiązującą:

1.      Zarządzenie nr 62/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2010r. w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

2.      Zarządzenie nr 87/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.zmieniające zarządzenie nr 62/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2010r. w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

3.      Zarządzenie nr 80/2011 z dnia 24 października 2011r. zmieniające zarządzenie nr 62/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 września 2010r. w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

4.      Zarządzenie nr 91/2011 z dnia 13 grudnia 2011r.zmieniające zarządzenie nr 62/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2010r. w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

5.      Zarządzenie nr 98/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.zmieniające zarządzenie nr 62/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2010r. w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

6.      Zarządzenie nr 14/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Filologiczno – Historycznego Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012r.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:37:36

Liczba wyświetleń strony: 1452

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka