Zarządzenie Nr 56/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 16 lipca 2012 roku

 

w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich

 

         Na podstawie art 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z nr 164 poz 1365 ze zm.),  § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz  na podstawie § 3 uchwały Senatu nr 27/2011 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie  historii i językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2012/2013 ze zm wynikającymi z uchwał Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 43/2011 i 23/2012:

 

§ 1

 

Powołuje się Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną ds. studiów doktoranckich dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich  w roku akademickim 2012/2013,
w następującym składzie:

1.      Prof. Janusz  Król  – przewodniczący komisji,

2.      Dr Katarzyna Ziołowicz – sekretarz komisji,

3.      Prof. dr hab. Beata Wojciechowska (Wydział Humanistyczny),

4.      Prof. dr hab. Teodora Król (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

5.      Prof. dr hab. Bożena Matyjas (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

6.      mgr Arkadiusz Toporski – przedstawiciel samorządu doktorantów.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:34:44

Liczba wyświetleń strony: 1207

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka