Zmienione zarządzeniem nr 36/2014, 64/2014, 48/2015, 72/2015

 

Zarządzenie Nr 113/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

 

z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji wchodzą:

 

1. Instytut Ekonomii i Administracji,

2. Instytut Nauk Politycznych,

3. Instytut Zarządzania,

4. Katedra Krajów Europy Północnej.

 

§ 2

 

W skład Instytutu Ekonomii i Administracji wchodzą:

1)      Zakład Mikroekonomii,

2)      Zakład Makroekonomii,

3)      Zakład Statystyki i Ekonometrii,

      4)      Zakład Gospodarki i Rozwoju Regionalnego,

5)      Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej,

6)      Zakład Samorządu Terytorialnego,

7)      Zakład Administracji i Nauk Prawnych,

8)      Zakład Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,  

9)      Pracownia Finansów i Rachunkowości,

10)      Pracownia Informatyki.

 

§ 3

 

W skład Instytutu Nauk Politycznych wchodzą:

1)      Zakład Teorii Polityki,

2)      Zakład Stosunków Międzynarodowych,

3)      Zakład Integracji Europejskiej,

4)      Zakład Współczesnych Systemów Politycznych,

     5)      Zakład Filozofii i Myśli Politycznej,

6)      Zakład  Historii Najnowszej,

7)      Zakład Masowych Organizacji Społecznych,

8)      Zakład Polityki Społecznej,

9)      Zakład Socjologii Polityki.

 

 

 

 

§ 4

 

W skład Instytutu Zarządzania wchodzą:

1)      Zakład Zarządzania Strategicznego,

2)      Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji,

3)      Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu,

4)      Zakład Logistyki,

5)      Zakład Zarządzania Finansami,

6)      Pracownia  Marketingu i Przedsiębiorczości,

7)      Pracownia Socjologii Organizacji.

 

 § 4

Traci moc obowiązującą:

 

1)      Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-21 13:23:28
Data aktualizacji:2015-10-07 14:25:20

Liczba wyświetleń strony: 1443

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka